MeteoElx
14,2 °C

Rècords

Davis Vantage Pro2 Plus 24H Fan
Registres de temperatura
2023 Tots els temps
Temperatura més alta 39,0 °C 41,6 °C
Temperatura més baixa 3,1 °C 1,1 °C
Temperatura aparent més alta 44,6 °C 55,0 °C
Temperatura aparent més baixa -7,3 °C -7,3 °C
Índex de calor més alt 49,3 °C 84,7 °C
Sensació de fred més baixa 0,2 °C -0,8 °C
Rang de temperatura diari més llarg 18,4 °C
(Min: 12,2 °C - Max: 30,6 °C )
20,6 °C
(Min: 8,3 °C - Max: 28,9 °C )
Rang de temperatura diari més curt 3,2 °C
(Min: 19,4 °C - Max: 22,6 °C )
0 °C
(Min: 23,9 °C - Max: 23,9 °C )
Registres del vent
2023 Tots els temps
Ratxa de vent més forta 69 km/h 1608 km/h
Distància de vent diària més llarga 396,8 km 1841,4 km
Registres de precipitacions
2023 Tots els temps
Precipitació diària més alta 57 mm 79,4 mm
Intensitat de pluja diària més alta 180,0 mm/h 13107,0 mm/h
Mes amb precipitacions totals més altes 140,6 mm de maig 215,8 mm de març, 2022
Precipitacions totals per 247,2 mm 2023 460,4 mm 2022
Dies consecutius amb pluja 4 dies fins el 11 dies
Dies consecutius sense pluja 60 dies fins el 1053 dies
Registres humitat
2023 Tots els temps
Màxima d'humitat 94% 95%
Mínima d'humitat 10% 0%
Màxim punt de rosada 26,7 °C 36,5 °C
Mínim punt de rosada -11,7 °C -13,2 °C
Registres pressió relativa
2023 Tots els temps
Màxima pressió relativa 1037,9 hPa 1083,6 hPa
Mínima pressió relativa 992,6 hPa 880,5 hPa
Registres dades solars
2023 Tots els temps
Màxima radiació solar 1234 W/m² 1274 W/m²
Màxim índex UV 9,7 9,7