MeteoElx
7,0 °C

Rècords

Davis Vantage Pro2 Plus 24H Fan
Registres de temperatura
2023 Tots els temps
Temperatura més alta 23,1 °C 41,6 °C
Temperatura més baixa 3,1 °C 2,9 °C
Temperatura aparent més alta 23,0 °C 43,2 °C
Temperatura aparent més baixa -5,5 °C -5,5 °C
Índex de calor més alt 22,4 °C 44,7 °C
Sensació de fred més baixa 0,5 °C -0,8 °C
Rang de temperatura diari més llarg 11,4 °C
(Min: 9,9 °C - Max: 21,3 °C )
17,5 °C
(Min: 24,1 °C - Max: 41,6 °C )
Rang de temperatura diari més curt 5,9 °C
(Min: 10,8 °C - Max: 16,7 °C )
0,2 °C
(Min: 15 °C - Max: 15,2 °C )
Registres del vent
2023 Tots els temps
Ratxa de vent més forta 69 km/h 71 km/h
Distància de vent diària més llarga 396,8 km 396,8 km
Registres de precipitacions
2023 Tots els temps
Precipitació diària més alta 0 mm 79,4 mm
Intensitat de pluja diària més alta 0,0 mm/h 13107,0 mm/h
Mes amb precipitacions totals més altes 0 mm de febrer 215,8 mm de març, 2022
Precipitacions totals per 0,0 mm 2023 460,4 mm 2022
Dies consecutius amb pluja 0 dies fins el 11 dies
Dies consecutius sense pluja 34 dies fins el 65 dies
Registres humitat
2023 Tots els temps
Màxima d'humitat 89% 95%
Mínima d'humitat 23% 6%
Màxim punt de rosada 12,4 °C 25,0 °C
Mínim punt de rosada -11,6 °C -13,2 °C
Registres pressió relativa
2023 Tots els temps
Màxima pressió relativa 1034,7 hPa 1036,1 hPa
Mínima pressió relativa 999,2 hPa 999,2 hPa
Registres dades solars
2023 Tots els temps
Màxima radiació solar 758 W/m² 1274 W/m²
Màxim índex UV 2,0 9,7