MeteoElx
20,1 °C

Rècords

Davis Vantage Pro2 Plus 24H Fan
Registres de temperatura
2022 Tots els temps
Temperatura més alta 36,9 °C 41,6 °C
Temperatura més baixa 3,7 °C 2,9 °C
Temperatura aparent més alta 37,3 °C 42,6 °C
Temperatura aparent més baixa -3,2 °C -3,2 °C
Índex de calor més alt 35,9 °C 42,6 °C
Sensació de fred més baixa -0,8 °C -0,8 °C
Rang de temperatura diari més llarg 14,5 °C
(Min: 20,6 °C - Max: 35,1 °C )
17,5 °C
(Min: 24,1 °C - Max: 41,6 °C )
Rang de temperatura diari més curt 1,6 °C
(Min: 11,6 °C - Max: 13,2 °C )
0,2 °C
(Min: 15 °C - Max: 15,2 °C )
Registres del vent
2022 Tots els temps
Ratxa de vent més forta 63 km/h 68 km/h
Distància de vent diària més llarga 325,4 km 338,0 km
Registres de precipitacions
2022 Tots els temps
Precipitació diària més alta 79,4 mm 79,4 mm
Intensitat de pluja diària més alta 13107,0 mm/h 13107,0 mm/h
Mes amb precipitacions totals més altes 215,8 mm de març 215,8 mm de març, 2022
Precipitacions totals per 369,6 mm 2022 426,6 mm 2021
Dies consecutius amb pluja 11 dies fins el 11 dies
Dies consecutius sense pluja 47 dies fins el 47 dies
Registres humitat
2022 Tots els temps
Màxima d'humitat 95% 95%
Mínima d'humitat 8% 6%
Màxim punt de rosada 22,3 °C 25,0 °C
Mínim punt de rosada -13,2 °C -13,2 °C
Registres pressió relativa
2022 Tots els temps
Màxima pressió relativa 1036,1 hPa 1036,1 hPa
Mínima pressió relativa 999,3 hPa 999,3 hPa
Registres dades solars
2022 Tots els temps
Màxima radiació solar 1274 W/m² 1274 W/m²
Màxim índex UV 6,8 9,7