MeteoElx
14,1 °C

Rècords

Davis Vantage Pro2 Plus 24H Fan
Registres de temperatura
2022 Tots els temps
Temperatura més alta 41,5 °C 41,6 °C
Temperatura més baixa 3,7 °C 2,9 °C
Temperatura aparent més alta 43,2 °C 43,2 °C
Temperatura aparent més baixa -3,2 °C -3,2 °C
Índex de calor més alt 44,7 °C 44,7 °C
Sensació de fred més baixa -0,8 °C -0,8 °C
Rang de temperatura diari més llarg 15,9 °C
(Min: 25,6 °C - Max: 41,5 °C )
17,5 °C
(Min: 24,1 °C - Max: 41,6 °C )
Rang de temperatura diari més curt 1,6 °C
(Min: 11,6 °C - Max: 13,2 °C )
0,2 °C
(Min: 15 °C - Max: 15,2 °C )
Registres del vent
2022 Tots els temps
Ratxa de vent més forta 71 km/h 71 km/h
Distància de vent diària més llarga 349,1 km 349,1 km
Registres de precipitacions
2022 Tots els temps
Precipitació diària més alta 79,4 mm 79,4 mm
Intensitat de pluja diària més alta 13107,0 mm/h 13107,0 mm/h
Mes amb precipitacions totals més altes 215,8 mm de març 215,8 mm de març, 2022
Precipitacions totals per 451,2 mm 2022 451,2 mm 2022
Dies consecutius amb pluja 11 dies fins el 11 dies
Dies consecutius sense pluja 65 dies fins el 65 dies
Registres humitat
2022 Tots els temps
Màxima d'humitat 95% 95%
Mínima d'humitat 8% 6%
Màxim punt de rosada 24,8 °C 25,0 °C
Mínim punt de rosada -13,2 °C -13,2 °C
Registres pressió relativa
2022 Tots els temps
Màxima pressió relativa 1036,1 hPa 1036,1 hPa
Mínima pressió relativa 999,3 hPa 999,3 hPa
Registres dades solars
2022 Tots els temps
Màxima radiació solar 1274 W/m² 1274 W/m²
Màxim índex UV 6,8 9,7